Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Zájmové kroužky 2013/2014 Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Ve většině prohlížečů si můžete změnit velikost stránky pomocí kombinace Ctrl + kolečko myši.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Zájmové kroužky 2013/2014 «Qr»

Studentská ulice:
 1. PC kroužek se zaměřením na internet pro žáky 4. r.
  vedoucí : Mgr. Vladimír Mizera., ÚT 13 – 14 h.
 2. Sportovní hry – florbal pro žáky 6. – 9. r
  . vedoucí Mgr. Vladimír Čermák., ČT 15 – 16.30 h
 3. Keramika pro začátečníky a pokročilé :
  vedoucí: Mgr. Lenka Trehšlová PO, ST , 12.45 – 14.15 h
 4. Florbal pro žáky 4. – 5.r.
  vedoucí : Irena Sojková, ÚT 15. – 15.45 h
 5. Sportovní hry pro žáky 4. a 5. r.
  vedoucí : Pavel Kancnýř, PO 12.35 – 13.20 h
 6. Kroužek NJ pro žáky 4.a 5. r.
  vedoucí PaedDr. Ivana Češková, ST 13-14 h
 7. Basketbal
  vedoucí Zdeněk Šístek, ST 13.30 – 14.30 h
 8. Kondiční posilování.
  vedoucí Mgr. Jaroslav Vídeňský, PO, ST
Přihlášky si žáci mohou vyzvednout u vedoucích zájmových kroužků nebo v kanceláři ZŠ.

Masarykovo náměstí:
 1. Dovedné ruce I pro 1. – 3. třídy
  vedoucí Petra Zemanová, ČT 13.00 – 13.45 h
 2. Dovedné ruce II s vařením pro 1. – 3. třídy
  vedoucí Jana Macháčková ÚT 13.15 – 14.30 h
 3. Cvičení pro zdraví 1. – 3. třídy
  vedoucí Petra Zemanová, ST 13.00 – 13.45 h
 4. Sportovní hry chlapci I. pro 1. – 2. třídy
  vedoucí Petra Zemanová, ČT 13.45 – 14.30 h
 5. Sportovní hry chlapci II. pro 2. – 3. třídy
  vedoucí Ilona Bergmanová, PO 13.45 – 14.30 h
 6. Sportovní hry dívky pro 1. – 3. třídy
  vedoucí Jana Macháčková, PO 13.00 – 13.45 h
 7. S flétničkou za písničkou pro 1. – 3.třídy
  vedoucí Ilona Bergmanová, PÁ 13.00 – 13.45 h
 8. Počítače pro 1. třídy
  vedoucí Ilona Bergmanová, ÚT 13.00 – 13.45 h


Veselá
 1. PC kroužek ( 2 skupiny)
  vedoucí Mgr. Tereza Černá, PO 12.15 – 13.00h. , 13.00 – 13.45 h.
 2. Zábavné hraní
  vedoucí Mgr. Jana Kyptová, ČT 13.00 – 14.00 h