Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Novinky Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Na stránce jídelny se můžete přihlásit k odběru upozornění na aktualizaci jídelníčku pro Vaši jídelnu.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
ZŠ: Zprávy
02.01.12 12:08 «Qr» | Autor: Adminmf Voda v souvislostech
Voda v souvislostech Za materiální podpory společnosti Veolia se na přelomu listopadu a prosince žáci 8. tříd v hodinách chemie věnovali tématu Voda v souvislostech. Zjišťovali, třídili a prakticky zkoušeli informace , které o vodě znali z jiných předmětů (zeměpis, fyzika) nebo nalezli. Zaměřili se především na oblasti druhů vod, rozmístění ve světě a na planetě, její koloběh v přírodě, spotřebu v domácnostech v ČR a jiných státech světa, zdroje znečištění a naopak možnosti ochrany vody a způsoby šetření s ní.Téma je to tak rozsáhlé, že se na něj navazuje v 9. ročníku v hodinách přírodopisu:

Mgr. Terezie Nohýnková

Foto ►